• Perşembe 37 ° / 22 ° Güneşli
 • Cuma 38 ° / 22 ° Güneşli
 • Cumartesi 38 ° / 21 ° Güneşli

Okul Öncesi Eğitim Alternatif Yaklaşım Modelleri

Çocuk Nasıl eğitilir

Okul Öncesi Eğitim Alternatif Yaklaşım Modelleri

Okul öncesi eğitimin ne kadar gerekli ve önemli olduğu uzmanlar tarafından sürekli belirtilen bir noktadır. Çocukların sağlıklı yetişkinler olma sürecinde okul öncesi eğitim büyük rol oynamaktadır. Okul öncesi eğitimde birçok farklı eğitim modeli bulunmaktadır. Bu eğitim modellerinin her birinin kendine göre birtakım değerleri ve öncelikleri vardır.

Montessori

Bu yaklaşım 1900´lü yıllarda Roma´da Maria Montessori tarafından geliştirilen bir modeldir. Bu yaklaşım çocukları merkeze alan bir yaklaşımdır. Eğitimci çocuklar için çevreyi hazırlama ve çocuklara yol gösterme grevine sahiptir. Akademik gelişimleri destekler. Çocukların kendilerine güvenen bireyler olmasına yardımcı olur. Her çocuğun kendi öğrenme hızında öğrenmesini sağlar. Bu yaklaşım çocuklara kararlılık, özgüven, konsantrasyon, inisiyatif, ne istediğini bilme, düzenlilik, saygı ve bağımsızlık özelliklerini kazandırır. Montessori yaklaşımında çocuklar yaşlarına göre ayrı sınıflarda eğitim görmek yerine karma yaş grupları ile eğitim görmektedir. Montessori okullarında kullanılan materyaller çocukların duyularına hitap eden materyaller olmaktadır.

Neden Montessori:

 • Çocuklarını bağımsız birer birer olur ve de liderlik becerilerine sahip olur.
 • Öğrenme faaliyetleri özgür ve sakin ortamlarda gerçekleşir.
 • Çocukların bireysel farklılıkları dikkate alınarak eğitim verilir.

Waldorf

Bu yaklaşım 1919 yılında RudolfSteiner isimli eğitimci tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşımın amacının temelinde çocukların gelişimlerinin tüm alanlarına odaklanmaktır. Eğitimin ilk yıllarındaki öğrenmenin oyun ile gerçekleştiğine inanır. Etkinlikler bu yaklaşım çerçevesinde birer rutin halinde yapılır. Öğretmen birkaç sene aynı sınıf ile eğitimine devam eder. Bu yaklaşım oyun odaklıdır ve çocuklar zamanlarının çoğunu bahçede geçirmektedir. Bahçedeki eğitimin asıl amacı çocukları doğa ile iç içe hale getirmektir. Bu sayede çocuklar doğa bilincine ve sevgisine sahip olur.

Neden Waldorf:

 • Bireysel gelişim desteklenerek eğitim verilir.
 • Çocuk neyi düşüneceğini değil nasıl düşüneceğini öğrenir.
 • Çocuğun sahip olduğu yaratıcılık desteklenir ve gelişmesi konusunda yardım edilir.
 • Çocuk bu okulları bitirdiğinde kimseye ihtiyaç duymadan kendi yolunda rahatça ilerleyebilir.

 

ReggioEmilia

Bu model en çok uygulanan eğitim modellerinden biridir. Reggio Emilia isimli kentte anne ve babalar çocuklarına bir okul kurmak istemilerdir ve sonucunda ise bu yaklaşım ortaya çıkmıştır. Çocuklar bu yaklaşımda araştırmaya teşvik edilir. Bu okullar proje merkezli olan okullardır. Çocuklar ilgilerine göre kendi projelerini tercih ederler ve de müfredatlar oluşur.

Neden ReggioEmilia?

 • Çocuk çok iyi bir vatandaş olur.
 • Çocuk anlaşmazlık ve sorunları kendi kendine çözme becerisine sahip olur.
 • Proje bazlı çalışmalar sayesinde çocuk iş birliği içerisinde yaşamayı öğrenir.

 

PYP (PrimaryYears Program) – İlk Yıllar Programı

Bu program, 3-12 yaş arası çocuklara planlanmış olan bir programdır. Programın temel amacı çocukların sosyal ve de fiziksel dünyayı aktif şekilde öğrenmeleridir. Bilgiler çocuklar için tek başına yeterli olmayacaktır. Tutum, beceri ve kavramlar geliştirilmelidir.

 

High Scope (Yüksek Kapsam)

Bu yaklaşımda çocuk, program ve müfredatın merkezindedir. Asıl amaç çocukta aktif öğrenme gerçekleştirmektir. Çocuklar kendi planlarını yapıp kendi öğrenmelerini sağlayabilirler. 

Okul Öncesi Eğitim Alternatif Yaklaşım Modelleri-1