• Salı 38 ° / 22 ° Güneşli
  • Çarşamba 38 ° / 24 ° Güneşli
  • Perşembe 38 ° / 24 ° Güneşli

Komşu Hakları ve İhlalleri

İşte,komşu hakları ve yapılan ihlaller gereğince uygulanacak olan yaptırımlar,

“Komşu” demek, yalnızca bir duvarla birbirinden ayrılan alanlarda oturanlar demek değildir. Mülklerin yakın çevresinde yaşayan bireyler de “komşu” olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, alanların yaşanabilir olmasını sağlamak için komşu hakları ve yapılan ihlaller gereğince uygulanacak olan yaptırımlar, özel bir mevzuat bulunmamasına karşın kimi kanunlarla güvence altına alınmıştır.

Komşuların en temel görevi, ortak ya da bağımsız bölümlerde diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunmamaktır. Başkalarının haklarını gasbetme durumu sürekli bir hâl aldığında yönetim, soruna sebebiyet veren kişi ya da kişilere ihtar çekme hakkına sahiptir. Yapılan ihtara rağmen ilgili davranışların devam etmesi durumunda kat maliklerinin şikâyette bulunup dava açma hakkı vardır. Mahkeme somut durumlara göre değerlendirme yapmakta ve gerekli durumlarda bilirkişiye başvurarak karar vermektedir.

İlgili rahatsız edici davranışlar gürültü kaynaklı olabildiği gibi evcil hayvan beslemeyle de alakalı olabilmektedir. Apartman sakinlerinin bağımsız alanlarında evcil hayvan beslenmesi kanunlara aykırı olmamakla birlikte söz konusu hayvanların gürültü yapması ya da ortak alanlarda diğer kat maliklerini rahatsız etmesi sebebiyle benzer anlaşmazlıklar yaşanması muhtemeldir. Konunun mahkemeye taşınması durumunda mahkeme, ilgili hayvanın uzaklaştırılmasına karar verebilir. Apartmanın yönetim planında, mülklerde evcil hayvan beslenmesine karşı bir yasak söz konusu ise kişiler yasağa uymayı tercih edebileceği gibi kararın değiştirilmesine yönelik dava açma hakkına da sahiptir.

Gürültü ve evcil hayvan besleme dışında komşular arasında anlaşmazlığa yol açacak diğer bir durum da hoşgörü sınırlarını zorlayacak biçimde toz, koku, duman vb. rahatsız edici durumlara sebebiyet vermektir.

Rahatsız edici davranışlar, mülkü kiralayan kişi tarafından yapılıyorsa ve yapılan ihtarlara karşın durumda bir iyileşme söz konusu olmuyorsa mülk sahibinin kira sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır.

İdari Para Cezası

İdari para cezası verilmesi için kişi/kişilerin bir takım davranışları hoşgörü sınırlarını aşacak şekilde tekrar etmesi ve yapılan ihtarlara uymaması gerekmektedir. Bu kapsamda kişiler:

  • Çevrenin huzurunu kaçıracak derecede gürültü yaparsa,
  • Ortak kullanım alanlarında tütün ürünleri tüketirse,
  • Çöplerini ve inşaat atıklarını belirlenen alanlar dışına atarsa,
  • Belirlenen yerler dışında hayvan keser ve atıklarını çevreye bırakırsa,
  • Ortak bir karara bağlı olmadan ilan ve afiş asarsa,
  • Sarhoş olarak ya da mal/hizmet satmak için kişileri rahatsız ederse,
  • Ortak alanlar ile kaldırımları işgal ederse kendilerine idari para cezası uygulanabilir.

Bu tür durumların önüne geçmek için kat malikleri tarafından ortak alınan yönetim kararları, herkesin rahatlıkla görebileceği bir alana yazılı bir şekilde asılabilir ve/veya kat maliklerine dağıtılabilir. İlgili kararlara hem mülk sahipleri hem de kiracılar uymakla mükelleftir. Komşuluk ilişkilerinin yıpranmaması adına direkt dava açmak yerine önce sözlü daha sonra yazılı ihtarda bulunmayı tercih etmek daha yapıcı bir yöntem olacaktır.

Yükümlülüklerinizin sadece oturduğunuz apartmandakilere karşı değil, aynı zamanda yakın çevrenize karşı da olduğunu unutmayınız!