• Salı 38 ° / 22 ° Güneşli
  • Çarşamba 38 ° / 24 ° Güneşli
  • Perşembe 38 ° / 24 ° Güneşli

Kiralanan Mülk Sahibinin Sorumlulukları Nelerdir?

Belirtilen bu yükümlülüklerinizi öğrenin, mağdur olmayın!

Mülkünüzü kiraya vermek istiyorsanız mülk sahibi olarak bazı yükümlülüklerinizin bulunduğunu bilmeniz gerekmektedir. Üzerinize almadığınız sorumluluklarınız nedeniyle olası bir anlaşmazlık durumunda aleyhinize açılan bir davayı kaybetme olasılığınız yüksektir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu´nda açık bir şekilde belirtilen bu yükümlülüklerinizi öğrenin, mağdur olmayın!

Kullanıma Elveriş

Mülk sahibi olarak öncelikle mülkünüzü kullanıma elverişli bir biçimde kira kontratında belirtilen tarihte kiracıya teslim etmeniz ve sözleşme süresince niteliğini korumanız gerekmektedir. Kanun´a göre bu hüküm, kiracının aleyhine olacak şekilde düzenlenemez veya değiştirilemez.

Ayıplı Mülk

Şayet mülkünüzü ayıplı bir şekilde teslim ederseniz veya kullanım esnasında kiracıdan kaynaklanmayan sebeplerle mülk ayıplı bir duruma gelirse ve siz ayıbı ortadan kaldırmak için herhangi bir teşebbüste bulunmasınız kiracının ilgili hükümlere başvuracağını bilmelisiniz. Bu durum, önemli ve önemli olmayan her tür ayıp için geçerlidir. Önemli ayıplarda, ayıp giderilinceye kadar kiracı borcu ödemeye direnme veya sözleşmeyi feshetme haklarına sahiptir. Ayıp kiracı tarafından giderilirse kiracının yaptığı harcamayı mülk sahibinden talep etmesi veya kira bedelinde indirime gidilmesini isteme hakkı vardır. Ayıbın giderilmesi yerine, mevcut mülkle eş değer bir başka mülkü kiraya verme yolu açıktır ancak bu durumda zaman kaybetmemeli ve kiracının zararını karşılamalısınız.

Zaruri Ödemeler

Mülkünüze ait ortak giderler kiracınızın yükümlülüğündedir ancak zorunlu sigorta, mülk vergileri vb. zaruri ödemeleri yapmak sizin sorumluluğunuzdur. Bu hüküm, taraflar arasında aksi kararlaştırılmamışsa veya kanunlarda öngörülmemişse tüm kiraya verenler için geçerlidir. Zaruri ödemelerin yapılmaması nedeniyle doğabilecek borçlardan da kiracılar muaf tutulmaktadır.

Doğrudan mülkün kullanımıyla ilgili yapılacak giderler, mülk sahibi olarak sizin sorumluluğunuzdadır. Gidere neden olan zaruri değişikliğin/iyileştirmenin sizin ya da üçüncü kişilerce yapılmış/yapılacak olması kararı değiştirmeyecektir. Zaruri sayılmayacak değişiklikler içinse herhangi bir yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

3´üncü Kişilerin Açacağı Davalar

Mülk üzerinde bağımsız bir kişi ya da kuruluşun, kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir konuda hak iddia etmesi durumunda, kiracı durumu size bildirildiğinde ilgili davayı üstlenmekle mükellefsinizdir. Böyle bir durumda ayrıca, varsa kiracının zararını da sizin karşılamanız gerekmektedir.

Mülkün El Değiştirmesi

 /resimler/2017-12/27/1303339474965.jpg

 

Şayet mülkünüz üzerindeki haklarınız sona ererse ve mülkün sahibi değişirse yeni malik, ilgili kira sözleşmesinin tarafı olacaktır. Böyle bir durumda kiracının sözleşmede belirtilen şartlarla ilgili mülkü kullanmaya devam etmeye hakkı vardır.

Kiranın Geç Ödenmesi

Kiracının kira bedelini geç ödemesi durumunda karşı tarafla cezai koşullara dayanan bir anlaşma yapmanız söz konusu değildir. İlgili durumda noterden ihtar çekebilirsiniz.

Depozitonun İadesi

Sözleşme yapıldığı esnada kiracıdan almış olduğunuz peşinatı, kiralama süresi dolduğunda, mülkün demirbaşlarında herhangi bir zayiat olmaması durumunda eksiksiz bir biçimde kiracıya teslim etmeniz gerekmektedir. Demirbaşlarda eksiklik/zayiat olması durumunda ise gerekli iyileştirme işlemi için harcanacak tutarı keserek kalan miktarı kiracıya vermeniz gerekmektedir. Bu tür durumların tespitini yazılı olarak yapmanız, haklarınızı savunmanız açısından faydalı olacaktır. Yazılı olmayan durum tespitlerinde kiracının herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi siz de kendisinden herhangi bir ödeme talep edemezsiniz.