• Pazar 39 ° / 23 ° Güneşli
  • Pazartesi 39 ° / 23 ° Güneşli
  • Salı 38 ° / 23 ° Güneşli

Kira Kontratı Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kira kontratını doldurmadan ve imzalamadan önce hangi noktalara dikkat etmeniz gerekiyor?

Kira kontratını doldurmadan ve imzalamadan önce hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini bilirseniz ileride herhangi bir yaptırıma maruz kalmaz, çıkarlarınızı koruma imkânına sahip olursunuz.

Kira Kontratı Nedir?

Kira kontratı, kiraya veren bireyin sahibi olduğu malı bedeli karşılığında kiracının kullanımına bırakmayı, kiracının da belirlenen dönemlerde ilgili bedeli ödemeyi üstlendiği sözleşmeye denir.

2011 yılında yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu standartları belirlenen kira sözleşmesi, kiracı ile mülk sahibinin haklarını koruması açısından oldukça önemli bir belgedir. Kiracı ile mülk sahibi arasındaki temel ilişkileri belirleyen genel (aylık kira bedeli, ödemelerin yapılacağı tarih vb.) ve özel şartların (mülk sahibinin özel istekleri, mülkün hangi şartlarda kiralandığı vb.) üzerinde yer aldığı sözleşmenin geçerli olması için taraflarca imzalanması yeterlidir. 

Kontratı İmzalamadan Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

/resimler/2017-12/27/1300569159397.jpg

İleride mağdur olmamak adına, tüm sözleşmelerde olduğu gibi kira sözleşmelerinde de neyin altına imzanızı attığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. İster kiracı olun ister mülk sahibi, karşı tarafla ilintili herhangi bir şikâyetinizde imzalamış olduğunuz kira kontratı esas belge olarak değerlendirilecek, sözünüzün herhangi bir hükmü olmayacaktır.

Öncelikle her iki tarafın da dikkat etmesi gereken en önemli konu, kontrata işlenen kişisel verilerin doğru olup olmadığıdır. Bu nedenle sözleşme doldurulurken tarafların nüfus cüzdanı bilgileriyle sözleşmedeki bilgilerin eş olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Kiracı sıfatıyla kontratı dolduruyorsanız ilgili mülkün sahibinin ya da varisinin karşı taraftaki kişi olduğundan emin olun.

Kontrata mülk sahibi sıfatıyla imza atacaksanız da varsa mülke ait ortak giderlerin (ortak elektrik/su, apartman aidatı, kapıcı ücreti vb.) kiracıya ait olacağını sözleşmede belirtmeniz gerekmektedir. Ancak ana yapıya ait giderlerin tarafınızca karşılanacağını unutmayınız.

Kiranın banka aracılığıyla ödeneceği bilgisinin ve ilgili hesap numaralarının sözleşmede açık bir şekilde yazıyor olmasına dikkat edin, zira elden alacağınız/vereceğiniz kira bedellerinin ilerideki anlaşmazlıklarda herhangi bir hükmü olmayacaktır.

Şayet depozito alındıysa “özel şartlar” bölümünde, alınan miktarın mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Aksi belirtilmediği müddetçe süresi bittiğinde otomatik olarak yenilenen kira kontratlarında, kira bedeline yapılacak zammın da hangi ayda ve hangi oranda artış göstereceği mutlaka belirtilmelidir.

Sözleşmeyi İmzaladığınızda Elde Ettiğiniz Haklarınız

Kiracı, sözleşmeyi feshetmesi gereken bir durum meydana gelmişse karşı tarafa ilgili durumu yazılı olarak ve sözleşme bitiminden 15 gün önce bildirmek zorundadır. Kiracının iflas etmesi ve herhangi bir güvence verememesi gibi bir durum söz konusuysa da mülk sahibi sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Şayet kiracı herhangi bir nedenle ödeme yapmıyorsa da mülk sahibi noterden uyarı yazısı gönderdikten sonra 30 gün içerisinde yine ödeme alamazsa boşaltma davası açabilir (Sözleşme sona ermeden boşaltma davası açılamamaktadır.). Bu tür durumlarda anlaşmaya vararak makul bir tarihte mülkün boşaltılmasını kararlaştırmak sorun yaşanmaması adına önemlidir. Ayrıca konuyu yazılı olarak imza altına almak, her iki tarafı da koruma altına alacak tedbirlerdendir.