Kolay Solan Çiçekleri Sadece 3 Malzemeyle Canlandıran Karışım

Solmuş Aloe Vera Bitkisi Nasıl Canlanır?

Sulama Zamanının Ve Bir Defa Verilecek Suyun Tespiti

Orkide Bakımında Püf Noktalar

Menekşe Bitkisi Yetiştirilmesi

Fittionia Bitkisinin Yetiştirilmesi

Kuşkonmaz Nasıl Yetiştirilir?--

  • Cuma 16 ° / 9 ° Fırtına
  • Cumartesi 18 ° / 5 ° Güneşli
  • Pazar 18 ° / 6 ° Güneşli

Kira Kontratı Feshetme Koşulları

Kira sözleşmelerinde fesih sebeplerinin hukuki durumları ;

Kira Kontratı Feshetme Koşulları

İş yeri ya da konut gibi taşınamaz mallar başta olacak şekilde çeşitli ürünlerin belirli süreli kullanımları için mal sahibi ve kiralayan kişi arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Sözleşme süreleri genel olarak bir yıl olmaktadır. Süre dolduğunda ise yenilenmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda kira sözleşmesinin feshi söz konusu olur. Sözleşmede bir tarih belirtilmiş olmasına rağmen Borçlar kanunu maddelerine göre sözleşmenin feshi gerçekleşebilir. Gerek kiracı olsun gerekse sahibi olsun kira sözleşmesi bozulduğunda maddelere dikkat etmek gerekir.

Kira Feshi Gerektiren Durumlar

Kira sözleşmelerinde fesih sebeplerinin arasında süreye de bağlı olarak veya olağan üstü bazı sebeplerle son bulması da yer alır. Süreye bağlı olan kiranın sona ermesi, eğer ki tarih belirli ise belirtilen süre dolması, belirsiz ise de karşılıklı olarak kiracı ve sahip arasında sona ereceğini bilgilendirmesine dayanır. Kanunlara göre bu süre sözleşme ayına da bağlı olarak 15 günlük bir süredir.

Olağanüstü sebeplere bağlı olarak sözleşmelerin sonlandırılması mutlaka bir fesih sebebi olmamakla birlikte kiracı iflası ya da ölümü ile ortaya çıkar. Bunun yanında da sözleşmeye aykırı ya da mala zarar veren davranışlarda kira sözleşmesi son bulur. Kiralayanın ihlaline bağlı olacak şekilde malın amaç dışı kullanımı, özensiz kullanılması, kira bedeli ödenmemesi gibi durumlarev sahibinin ihlalinde malın iyi ve temiz teslim edilmemesi, sorunların söz konusu olması, sorunların çözülmemesi, güvenliği sağlayan unsurlarda eksiklik olması sözleşmenin feshini sağlayabilecek durumlardır.

Kira Feshinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kira feshi söz konusu olduğu zaman olabildiğince erken şekilde yazılı bir bildiri sunulmalıdır. Kesin tarih belirtilmesi ile birlikte yazılı olarak da bir nüsha kopyanın tarafların elinde olması gerekir. Eğer kiracı olma gibi bir durum ise söz konusu mal devrine kadar geçen sürede ödeme yapılmalıdır ve mal sahibi de yeni bir kiracı bulunana dek kaybedilen kira bedelinin ödenmesi talebinde bulunabilir. Fakat mal sahibi kira kaybını en az indirmek ile yükümlüdür ve malı kiraya vermeye dair herhangi bir çabası olmadığında da aldığı ödeme kesilmelidir.  Kiracının bu gibi durumlarda mal sahibine itiraz hakkı bulunmaktadır. Tarafların kira sözleşmesini feshetmesi durumlarında buna karşılık belirtilen hükümler ile birbirlerine karşı borçlanıp borçlanmadıklarını da konuşmalıdır. Bunun onayı mutlaka alınmalıdır. Bu gibi durumlarda taraflar birbirlerinden onaylı ve imzalı birer kağıt almalıdır. İşin netliğini bu imzalı kağıt belirleyecektir.