Anahtar Kelimeler:
  • Cumartesi 11 ° / -1 ° Güneşli
  • Pazar 11 ° / 0 ° Parçalı bulutlu
  • Pazartesi 16 ° / 2 ° Güneşli

Devre Mülk Nedir?--

Devre Mülk Nedir?


Bir kişi tarafından bir yılın 15 günlük ya da daha uzun gün sürecince satın aldığı mala devremülk denir. Devremülkün başka bir şekilden tanımı ise devremülk sahibi olan insanların ömür boyu tatil ücreti ödemeden aynı yerden belirlediği tarihlerde tatil yapması anlamına gelmektedir. Devremülk sahibi olan insanlar devremülkünü istedikleri zaman satabilir hatta kendi belirledikleri tarihler arasında kiraya bile verebilirler. Devremülk tapulu bir mülk edinme yöntemi olup satma, devretme, miras bırakma ya da kiraya verme gibi haklarınız da oluyor ama devremülk yılın sadece 7-15 günlük süresince sizindir.

 


Devremülk alınırken nelere dikkat edilmelidir?

Gayrimenkul alırken olduğu gibi devre mülk alırken de dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Birçok kişi devre mülk almaktadır. Ancak devre mülk alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilmemektedir.
Devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak, devre mülk hakkının payı eşit biçimde belirlenir. Aksi bir durumla karşı karşıya gelinirse bu resmi senetlerle kararlaştırılmalıdır.
Devrelerin tamamı bir yıl içerisinde tapu sicilinde gösterilmelidir.
Devre mülk sahibi yapılan sözleşmelerde aksi kararlaştırılmamışsa hak kullanımını başkalarına bırakabilir.
Devre mülk hakkı müstakil yapılarda, mesken nitelikli kat mülkiyetinde veya kat irtifakına çevrilmiş yapılarda kurulabilir.
Devre mülk hakkı mülk sahibinin ölmesi sonucunda mirasçılarına intikal eder. Ayrıca devre mülk hakkı devredilebilir.
Devre mülk hakkı yılda 15 günden az olmamak suretiyle yılın belirli dönemlerine ayrılmalıdır.
Devre mülk hakkı kurulan yapıların tapu kütüklerinin beyannesinde devre mülk hakkı kurulduğu belirtilmelidir.
Devre mülk sözleşmesinde; malikler arası dönem süresi devir ve teslimi, yöneticilerin seçilmesi, sorumluluk ve hakları, bakım masrafları ve büyük bakım onarı süreleri gibi konulara yer verilmelidir. Ayrıca bunlar tapu kütüğü beyannamesinde de gösterilmelidir.
Devre mülk sahipleri kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde de belirtilen süre sonunda kullandıkları bağımsız yapıyı boşaltmalı ve yeni hak sahibine teslim etmelidirler.
Devre mülk sahipleri arasında yaşanılan anlaşmazlıklar ana gayrimenkulün yer aldığı bölgedeki sulh hukuk mahkemesi tarafından çözümlenir.
Devre mülk hakkı sahipleri arasında ki yetki, sorumluluk ve borçların durumunun belirlenmesinde Türk medeni kanunun hükümleri kullanılmaktadır.