• Pazar 39 ° / 23 ° Güneşli
  • Pazartesi 39 ° / 23 ° Güneşli
  • Salı 38 ° / 23 ° Güneşli

Boşanma Davası Açma Süreci

Boşanma Davası Açma Süreci

Boşanma davası eşlerden birinin yaşadığı yerde, eşlerin beraber yaşadığı bölgenin mahkemesinde veya aile mahkemesinde açılabilir. Eğer eşlerden biri yer değiştirmişse, davayı oradan da açabilir.

Eşleri yabancı uyruklu olanlar için durum şöyle: eğer boşanma yurt dışında gerçekleşmişse Türk mahkemelerinde de bunun onaylanması gerekir. Yurtdışında yaşayanlar, bulundukları bölgenin mahkemesine başvurmuş ve başvuruları kabul edilmişse, Türkiyede de bir tanıma tenfiz davası açmaya gerek olacaktır.

Boşanma davası açmak için basit bir dilekçe yazmak gerekir. Bu dilekçede adres ve nüfus bilgileri ile boşanma talebinin nedenleri belirtilmelidir. Arıca tazminat konusunu ve kusuru da belirtmek mahkemenin gerekli bilgileri toplaması açısından önemlidir.

Dilekçede karşı tarafında adresinin yazması gerekir. Çünkü mahkeme dilekçe alımı sonrasında karşı tarafın maddi durumunu tespit için adresinden, polis marifetiyle mal varlığını belirleme aşamasına geçecektir. Eşinizden nafaka veya tazminat gibi istekleriniz olacaksa bu aşama bunun temelini oluşturacaktır.

 

Avukat Şart Mı?

Kanunlarımızda eskiden geçen boşanma nedenleri iki kategoriye ayrılıyordu. Genel boşanma nedenleri(şiddetli geçimsizlik) ve özel boşanma nedenleri. Daha sonra bunlara anlaşmalı boşanma olarak üçüncü bir kategori eklendi.

Hiçbir zaman aslında avukata ihtiyaç yoktur. Fakat boşanma davalarında tarafların hukuken haklarının korunabilmesi için gerekli prosedürlerin işleyişini avukat kolaylaştırır.

Karşılıklı anlaşılmış ve boşanma kesinleşmişse işler yolunda gidecektir. Fakat hakimin kararı yetmemektedir. Karardan sonra konunun temyize taşınması ardında nufüs müdürlüğünün bilgilendirilmesi gerekir.  İşte bu işlemleri avukatınız siz uğraşmadan halleder.

Eğer boşanmanız anlaşmalı değilse mutlaka avukat yardımı gerekir. Gerekiyorsa delil, tazminat, çocuklar vb. Konularda uzman bir avukata ihtiyacınız olacaktır.

 

Boşanmanın Gerekçeleri

  1. Özel Boşanma: onur kırıcı davranışlar, cana kast, kötü yaşam, akıl hastalığı vb. Nedenleri içerir.  Söz konusu durum altı aydan fazla devam etmelidir.
  2. Anlaşmalı Boşanma: Bütün koşullar(çocukların kimde kalacağı, tazminat vb.) taraflarca belirlenmişse hakim sadece onaylar.
  3. Genel Boşanma: Taraflar geçimsizliği şahitler yoluyla ispatlamak zorundadır.

 

Kanunla kayıtlara geçemeyen durumlar için Yargıtay bir karar çıkartmak durumundadır. Boşanmanın gerekip gerekmediğine delillere bakarak karar verir. Verilen bu karar mahkemeyi bağlamaz. Bu durumda iştihatı birleştirme kararı çıkar. Bu şekilde kanuna ekleme yapılmış olur.

 

Boşanma Davasının Reddi Neden Olur?

Eşlerden kusurlu olan taraf davayı açamaz. Eğer açmaya kalkarsa ve suçlu olduğuna karar verilirse dava reddedilir.

İddianın reddi ispatlanırsa da dava reddedilir.

Eğer taraflardan biri eşini terk etmişse, terk eden tarafa ihtarname gönderilir. Cevap alınırsa dava rededilir.

Davanın reddinden 3 yıl sonra ayrılık olduğu ispat edilirse, ispat eden taraf yine dava açabilir.

 

Boşanma Gerekçesi Kanıtlanmalı Mı?

Eğer bir şeyi iddia ediyorsanız onu kanıtlamakla yükümlüsünüz. İddia ettiğiniz konuyu delillere dayandırıp haklı olduğunuzu göstermek zorundasınız. Ancak karşı taraf da delil sunup aksini ispat etmeye çalışabilir. Örneğin düşük maaş bordrosu alıp bir işlem için başvuru yaptınız fakat maaşınız daha yüksek. Maaşınızın daha yüksek olduğu iddia edilip kanıtlanabilir.

Şahitler kusurlu tarafı bulmak için kullanılırlar. Eğer kusurlu taraftaysanız davanız rededilecektir.

 

Taraflardan Biri Boşanmayı İstemiyorsa...?

Eşlerin boşanmayı reddetmesi maddi veya manevi birçok sebebe dayandırılabilir. Boşanmak istemeyen eş belgeleri getirmeyerek süreci uzatabilir. Ancak hakim dosyayı hazırlamışsa süreç nihayete erecektir.

Şahitler, gerekli evraklar, nüfus bilgilerine ulaşan hakim  dosya için gerekleri her şeye ulaştığında ya tarafları boşar ya da davayı rededer.

 

Anlaşarak Boşanma Nedir?

En az 1 yıl evli kalanların ancak bu davayı açabileceği bilinmekte. Bunun nedeni ise aile kurumunun itibarı için tarafların düşünmesini sağlamak.

Bu tür boşanmalarda tarafların gerçekten kendi istekleriyle mi yoksa baskıyla mı dava açmak istediğini kanıtlamak için , eşlere bir gün tayin eder. Belirlenen bu günde eşleri orada beraber görmek ister. Eğer hakim ikna olmazsa davayı rededer.

 

Çocuğun Velayet Kararı

Çocuğun kime verileceğine karar verilirken, onun yararı gözetilir. Fakat çok ekstrem bir durum olmadıkça çocuk anneden ayrılmaz. Yani anne isterse çocuğun velayetini alabilir. Bu Türkiyede çoğunlukla böyle olmaktadır.

 

Kadın nafakayı bazı sebepler göstererek arttırabilir. Bu sebepler, erkeğin evleniyor olması, erkeğin geliri ile nafaka arasında orantısızlık olması vb. Olabilir.

Hangi taraf çocuğa daha iyi bakar, hangi taraf daha çok sevgi gösterir, hangi tarafın maddi olanakları daha iyi ve çocuğu en iyi yetiştirecek hangisi gibi kriterleri gözeterek çocuğun velayetine karar verebilir.

 

 

Boşanma Davası Sonucu Ne Zaman Alınır?

Anlaşmalı boşanmalar sorunsuz ilerleyeceği için tek celsede tamamlanmasına karar verilebilir ve eşlere verilen gün 2 veya 3 ayı bulur.

Temyiz mahkemesinden feragat dilekçesi alınır ve karar kesinleşir. Nüfus idaresi bilgilendirilerek kadın eski kütüğüne kaydolur.

Çekişmeli boşanmalarda ise bu süre 3 yıla kadar çıkabilir. Hakim araştırmalar neticesinde bir karar vermek zorundadır.